Formulář byl vyroben v aplikaci formees.com
Online nástroj na tvorbu formulářů

DVPP zkvalitňuje činnost školy a proto by ho zcela měla hradit škola. 

1

zcela

souhlasím

Organizace a systém vzdělávání na naší škole je vyhovující.

DVPP

Celkové zhodnocení předmětu:

Jsem spokojen(á) s tím, jak se pedagogicky a odborně vzdělávám.

Vyjádřete se, prosím, k problematice vzdělávání pedagogů na naší škole. Děkujeme.

Vzdělávací akce jsou zajímavé a mám z čeho vybírat.

Individuální vzdělávání dle vlastního výběru mně vyhovuje více,než společné akce.

4

zcela

nesouhlasím

Jak dalece souhlasíte s následujícím tvrzením ?

Náročnost požadované průběžné přípravy:

Vedení naší školy podporuje a motivuje  zaměstnance v dalším vzdělávání.

DVPP by mělo patřit mezi tři nejdůležitější kritéria hodnocení kvality učitele.

2


souhlasím

 

3


nesouhlasím

 

nevím


Učitelé s velkou a častou účastí na DVPP by měli být odměňováni.

Učitelé s žádnou nebo s velmi malou účastí na DVPP by měli být postihováni.

Od 1.1. 2011 byla novelizována vyhláška FKSP a doplněna o možnost hradit DVPP z tohoto fondu. FKSP naší školy je však nějakým způsobem nastaveno a na DVPP nejsou volné protředky. Jsem pro :

V roce 2012 reálně hrozí nedostatek finančních prostředků školy na financování DVPP. V případě, že o vzdělávací akci budu mít opravdový zájem, přikláním se k variantě :

V případě finančního spolupodílu je pro mne reálné hradit částku :

Vlastní komentář :